Svanemerkede dusjvegger

Materialene vi produserer dusjveggene av kommer rett fra naturen. Ja, de kommer fra et miljø som i dag er ganske hardt utsatt og som trenger all den støtten det kan få. Derfor er vi svært glade for at alle dusjene i LINC-serien nå prydes av en elegant merking. Den har formen av en svane og vitner om at dusjveggene er både solide og bærekraftige, og at hver minste del en dag kan gjenvinnes for igjen å bli en del av naturen.

Dusjhjørnet er en spesialtilpasset LINC Modell 13 med hvite profiler. Møblene kommer fra Aspens Viskan-serie. Både dusjhjørnet og baderomsmøblene er Svanemerket. 

Hva innebærer svanemerkingen?

På INR bidrar vi aktivt til en holdbar utvikling ved å bestreve oss etter å minske vår klimapåvirkning. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre produkters miljøegenskaper med hensyn til materialvalg ved konstruksjon og innkjøp. Derfor var det naturlig for oss å bli målt ut fra kriteriene fra Nordens offisielle miljømerking – Svanen – som hjelper kunder å velge de beste produktene på markedet hva gjelder miljøhensyn. I 2008 kunne vi stolt vise fram det aller første Svanemerkede produktet vårt – LINC Josephine – den gang verdens første Svanemerkede dusjvegg. Siden 2014 omfattes hele LINC-serien av Svanelisensen. 

Lang holdbarhet

Det er en selvfølge å kunne forvente holdbarhet og god funksjon av et Svanemerket produkt – med tanke på den tydelige koblingen mellom livslengde og miljøbelastning. I vår testlab har vi dokumentert at drøyt 100 000 åpninger og lukkinger av en typisk LINC-dusjvegg ikke viser nevneverdig slitasje. Det tilsvarer minst 30 års daglig dusjing i en trebarnsfamilie. Vi gir 15 års garanti på de dusjveggene som vi produserer i vår fabrikk i Malmø, noe som tilsvarer livslengden til et gjennomsnittlig bad i Norden. 

Gjenvinnbarhet

En LINC-dusjvegg er konstruert for enkelt å kunne gjenvinnes. Aluminium, glass og detaljer som lister og grep kan lett separeres og gjenvinnes i containere for respektive råmateriale. 

Lavt energiforbruk

Svanemerkingen krever at energiforbruket ved selve produksjonen er lav. Det stilles i tillegg krav til at det meste av energien som brukes skal komme fra fornybare energikilder. INR oppfyller disse kravene. 

Miljøtilpasning

En annen viktig del av Svanemerkingen er at mengden helse- og miljøfarlige stoffer i produktene er redusert til et minimum. Det kan for eksempel dreie seg om å unngå farlige kjemikalier i overflatebehandlingen av aluminiumsprofilene eller mykgjørende stoffer i plastlisten eller påføring av organiske komponenter for å forbedre avrenningen på glasset. 

Mer om miljøarbeidet vårt