Vårt miljøarbeid

Vann er en nødvendighet for alt liv på jorden. Og er man som oss i ”vannbransjen”, så har man også et slags ansvar for denne naturressursen, på lik linje som glass, aluminium og andre materialer som produktene våre består av.

Vi er tilsluttet flere miljøfremmende organisasjoner og lar oss gjerne granske. 

BASTA

BASTA er et register som inneholder produkter som oppfyller egenskapskriteriene fra Europeiske kjemikalielagsstiftelsen, REACH, hvis hensikt er en utfasing av for eksempel tungmetaller. 

Mer om BASTA

Svanen

Siden 2014 har hele LINC-serien vært Svanemerket, hvilket innebærer at dusjveggene er helt gjenvinningsbare og inneholder minimale mengder miljøfarlige komponenter. 

Mer om Svanen

REPA

INR er tilsluttet REPA, næringslivets system for gjenvinning av emballasje. Vi tar ansvar for gjenvinningen av emballasjen selv etter forbrukerens sluttbruk. 

Mer om REPA

ISO-14001-SERTIFISERING

Et viktig ledd i arbeidet vårt i forhold til miljøspørsmål er at vi har innført et miljøstyringssystem. INR Sverige ABs miljøsystem er sertifisert av Intertek og oppfyller kravene i Miljøsystemstandard ISO 14001, i dag et av verdens mest anerkjente uavhengige sertifiseringsorgan. 

Byggevaredeklarasjoner

Byggevaredeklarasjoner er et ledd i byggsektorens miljøansvar, og betyr at man ønsker å minimere materialspill og restprodukter, å ta vare på materialer ved riving samt å halvere deponeringen. INRs deklarasjoner er opprettet i følge Kretsloppsrådets anvisninger for byggevaredeklarasjoner (mars 2007). Se respektive produkt for aktuell byggevaredeklarasjon. 

Miljøpolicy

Vi vil aktivt bidra til en holdbar utvikling gjennom følgende tiltak:

Drive virksomheten i henhold til gjeldende lover

Minske vår miljøpåvirkning gjennom å kontinuerlig ta i betraktning og gjennomføre ressursbesparende tiltak.

Imøtese miljøkrav fra våre kunder

Bestreve oss på å stadig forbedre produktenes miljøegenskaper gjennom å følge utviklingen og ta hensyn til materialvalg ved konstruksjon og innkjøp