Garanti

INR Baderomsinnredning med lange garantier

Vi i INR brenner for å gi våre kunder holdbare produkter som gir glede i mange år. Takket være vår lange erfaring med god kontroll gjennom hele produksjonskjeden kan vi også gi lange produktgarantier. De baseres blant annet på at vi velger materiale med omsorg og utvikler konstruksjoner som forenkler bruken av våre produkter – slik at du kan ha glede av dem i mange år. Foruten de rettigheter du som forbruker har gjennom forbrukerloven, har vi valgt å gi sjenerøse produktgarantier slik at du skal føle deg enda tryggere med ditt valg. 

15 år

Dusjvegger i seriene EPIC, ARC, TRAC, LINC og SYNC.

10 år

Alle baderomsmøbler.

Flere alternativer

Gå til produktet

Legg til i Moodboard

5 år

BASIC dusjvegger, BRIC dusjkabinett, FRONT blandebatterivegger, håndkletørkere, blandebatterier til vaskeservant og dusj.

Generelle garantivilkår

Garantien gjelder mot alle eventuelle fabrikasjons- og produksjonsfeil

Våre produkter produseres ifølge gjeldende normer og er kvalitetskontrollert etter kravene i harmoniserte bransjestandarder. Flater av levende materiale som tre, porselen eller glass har naturlige mindre skiftninger i sin finish som er en del av materialets karakter og ses dermed ikke som produktfeil, så lenge de holder seg innenfor gjeldende normer. Vi inspiserer alle utgående komponenter nøye for å kontrollere at de ligger innenfor avtalte toleranser.

Når det gjelder produksjonsfeil i glassprodukter og det som da gjelder, henvises det til våre kvalitetskrav som er basert på Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering fra Svensk Planglasförening.

Forekomsten av for eksempel hakk i platemateriale på våre baderomsmøbler eller riper i dusjglass kan enten avhenge av produksjonsfeil i produktet eller ha kommet til etter at kunden har mottatt produktet, dvs. en tilført skade.

Garantien forutsetter at produktet er montert ifølge aktuell monteringsanvisning

INR har ikke ansvar for slikt som avhenger av feilaktig montering eller installasjon. Skader på produktene som ikke er dokumentert før montering, aksepteres ikke som feil.

Rørlegging og installasjon av vann og strøm skal være fagmessig utført og stemme overens med Boverkets byggregler. Garantien omfatter ikke fryseskader eller skader og funksjonsfeil som har oppstått gjennom urenheter i vannet.

Garantien forutsetter at vedlikeholdsrådene er fulgt

Garantien forutsetter at vedlikeholdsrådene er fulgt, og godtgjørelse gis heller ikke ved feil som er forårsaket av smuss, feilaktig vedlikehold, vanvare eller unormal bruk.

Vi anbefaler at du pleier produktet for at det skal forbli like skinnende som i ny stand i mange år fremover. Tenk på at den som har ansvar for rengjøringen, har riktig kunnskap og rengjøringsmidler tilpasset formålet uten slipemidler eller andre sterke midler som kan virke korrosivt på flatene. Se våre vedlikeholdsråd

Garantien omfatter ikke forbruksmateriale

Garantien omfatter ikke komponenter som krever regelmessig vedlikehold, og dermed ses som forbruksmateriale, eller feil som oppstår på grunn av normal produktslitasje.

Herunder tetningslister i forskjellige former til dusjvegger, lister, dørstyringer og hjul til dusjkabinetter, strålesamler til blandebatterier, lamper og forskjellige former for belysning og transformatorer generelt, for eksempel vannlås.

Ved klage

Kontaktopplysninger ved ev. skade og garantiutredning

Hvis ditt ærend gjelder et produkt som du allerede har kjøpt, eller hvis det gjelder en garantisak, skal du henvende deg til din butikk/forhandler som gjerne hjelper deg.

Gjelder det innredning på et nybygd bad eller en nyinnkjøpt bolig skal du, fra dato for godkjent entreprise og under hele den gjeldende byggarantitiden, melde feil til din eiendomsservice eller entreprenør.

Etter at angitt byggarantitid har utløpt, er du velkommen til å kontakte oss hos INR, enten på tlf. 33 33 02 00 eller via e-post til ordre@inr.no, helst med vedlagt bilde av skaden, så gir vi deg en tilbakemelding.

Ved visse unike anledninger sender vi ut en servicekonsulent for hjemmebesøk. Hvis denne sendes ut i meldte garantisaker og ingen feil kan konstateres, må vi debitere deg de kostnader som eventuelt oppstår. Dette gjelder også i de tilfeller der du har forårsaket skaden selv, som ved for eksempel feilmontering eller håndteringsfeil. Husk å ta vare på kvitteringen/fakturaen på innkjøpt produkt siden den fungerer som garantibevis.

Tenk på at garantien ikke dekker kostnader for tredjepart, og heller ikke kostnader for annet enn varen levert av oss. Disse eventuelle kostnadene skal dekkes av forsikring som innehas av installerende bedrift eller av brukeren.