Slik justerer du nullpunkt på ARC dusjvegg

Nullpunktet er den posisjonen du vil at døren skal holde seg og eventuelt møte en annen dør eller vegg. Se gjerne monteringsveiledningen som gjelder akkurat din dusjmodell. Bruk alltid beskyttelsesbriller og hansker når du håndterer glass. Glassets hjørner er følsomme for støt og slag, så være ekstra forsiktig. Se håndtering av dusjglass.

Slik setter du posisjonen døren skal holde seg

1. Løsne skruene sik at døren kan svinges forsiktig
2. Sett døren i ønsket nullpunkt
3. Fest skruene hardt

Slik setter du posisjonen døren skal holde seg

1. Skru ut stoppskruen
2. Løsne dekkplaten
3. Løsne skruene slik at døren kan svinges forsiktig
4. Sett døren i ønsket nullpunkt
5. Fest skruene hardt
6. Sett på dekkplaten
7. Skru til stoppskruen