Kvalitet og Miljø

En nøye utvalgt baderomsinnredning av utmerket kvalitet betyr trygghet på lengre sikt – for at baderommet skal holde seg pent i mange år, men også for miljøet og kommende generasjoners mulighet til å glede seg over skog, sjø og mark. Vi jobber med kontinuerlig testede og nøye utvalgte miljøtilpassede materialer for lang holdbarhet. Her kan du lese om noen av de vanligste materialene og om vårt miljøarbeid.

Kvalitet

Kvalitet

Tre

Vi klarlakkerer tremøblene for å få frem treets naturlige farge. Tre modnes over tid og får sin endelige farge etter et års tid. Det vil alltid forekomme naturlige fargevariasjoner. Det er det som gir møblene karakter.

Alle delene på våre møbler males eller lakkeres i flere lag før de monteres. Dette for å forsegle skjøter og dermed hindre vanninntrenging i så stor grad som mulig.

Temperatur og fuktighet påvirker hvordan treet krymper og sveller. Derfor kan det hende at dører, skuffer og fronter varierer i tilpasningen, og du bør derfor regelmessig justere skruer og beslag, noe som er uunngåelig på treprodukter.

Porselen

Porselen er et naturmateriale av leire, feltspat og kvarts som er blandet og støpt og former. De endelige konturene settes alltid for hånd. Det er grunnen til at overflaten ikke blir helt slett og at kantene ikke blir helt snorrette. Det gir servanten en følelse av levende håndverk.

Glass

Til alle våre dusjvegger brukes termisk herdet sikkerhetsglass. Glasse skjæres til ønsket størrelse før det lages hull eller uttak til f.eks. håndtak eller beslag. Deretter slipes hjørner og kanter. Glasset går så gjennom herdeprosessen og får sin styrke ved at det varmes opp til ca. 650 °C eller mer – avhengig av glassets tykkelse – slik at det blir mykt og fritt for spenninger. Deretter kjøles det raskt ned slik at det oppstår trykkspenninger i overflatesjiktet og strekkspenninger i midten. 

Herdingen gjør at glasset tåler belastninger betydelig bedre enn vanlig glass, men gjør det ikke unkuselig. Hvis det herdede sikkerhetsglasset skulle gå i stykker, dannes det butte biter i stedet for kvasse skår, noe som er en trygghet.


Fire veier til sikrere glass

Testet iht. EU-normer

Glass i dusjvegger/-dører skal ifølge BBR (Boverkets Byggregler) beskytte mot kuttskader og ha en stabilitet iht. SS-EN 14428, som betyr at glassene er testet og klassifisert iht. regulerte EU-normer. Derfor skal glass til dusjrom være herdet eller laminert.

Fasede kanter og kontroll av hvart glass

For å beskytte de svakeste og mest utsatte delene på et glass, er alle våre dusjglass er bestilt med slipte eller fasede kanter og såkalte støttehjørner for å øke kantenes slagbestandighet og dermed dusjglassets totale fasthet. For å sikre at alle glass som forlater fabrikken er prikkfrie, undersøkes hvert enkelt glass grundig når vi lager det til hver unike kundeordre i produksjonen, når vi limer dem i profiler og før vi lukker esken og klargjør emballasjen for utlevering.

Trygghet med CE-merking

Alle INR-dusjer er CE-merket for økt trygghet, noe som innebærer en grundig kontroll av knuseegenskapene og holdfastheten ved kraftige støt. Disse kontrollene av så vel konstruksjon som dokumentasjon gjøres på oppdrag av oss i INR av en tredjepart, Statens Provningsanstalt, noe som gir en ekstra trygghet.

Trygg montering

Vi arbeider kontinuerlig med å lære opp B2B-kunder i både produktegenskaper og montering. Vi anbefaler, både deg som privatperson og fagfolk, å følge den aktuelle monteringsveiledningen da den viser alle momenter i anbefalt rekkefølge. Den oppdateres dessuten kontinuerlig iht. produktutviklingen. Les mer om våre råd for trygg montering.

Miljø

Vann er en nødvendighet for alt liv på jorden, og er man som vi i «vannbransjen», så har man også et slags ansvar for denne naturressursen, liksom glass, aluminium og andre materialer som inngår i produktene. 

Vi er tilknyttet flere miljøfremmende organisasjoner, og vi lar oss gjerne utfordre og granske for å utvikle bedre og mer bærekraftige løsninger.

Miljøpolicy

«Drive virksomheten iht. gjeldende lovgivning.»

«Redusere vår klimapåvirkning ved hele tiden å ta hensyn til og gjennomføre ressursbesparende tiltak.»

«Oppfylle miljøkrav fra våre kunder.»

«Kontinuerlig jobbe for å forbedre produktenes miljøegenskaper ved å følge utviklingen og ta hensyn til materialvalg ved konstruksjon og innkjøp.»

Svanen

Siden 2014 har hele LINC-serien vært miljømerket med Svanen, noe som innebærer at dusjveggene er helt gjenvinningsbare og inneholder minimale mengder miljøfarlige stoffer. Også de fleste møblene i vår møbelserie IKON er svanemerkede. Hold utkikk etter svanesymbolet i produktinformasjonen!

BASTA

BASTA er et register som inneholder produkter som oppfyller egenskapskriteriene fra den europeiske kjemikalielovgivningen REACH som har som hensikt å utfase eksempelvis tungmetaller. 

ISO 14001-CERTIFIERADE

Et viktig ledd i arbeidet med miljøspørsmål er å arbeide etter et miljøledelsessystem. INR Sverige ABs miljøsystem er sertifisert av Intertek og tilfredsstiller kravene i miljøsystemstandard ISO 14001, et av verdens mest anerkjente uavhengige sertifiseringsorganer.

REPA

INR er tilkoblet REPA, næringslivets system for gjenvinning av emballasje. Vi tar ansvar for gjenvinningen av emballasjen også etter konsumentens sluttbruk. 

Miljøvurderinger

Vi lar forskjellige instanser granske og miljøvurdere våre produkter når situasjonen krever det. Eksempel på samarbeidspartnere er Sunda Hus og Byggvarevurderingen.

Byggvaredeklarasjoner

Byggvaredeklarasjoner er et ledd i byggsektorens miljøansvar og innebærer en streben etter å minimere materialspill og restprodukter, ta vare på materialer ved riving samt halvere deponeringen. INRs deklarasjoner er opprettet ifølge Kretsloppsrådets anvisninger for byggvaredeklarasjoner. Se aktuelt produkt for gjeldende byggvaredeklarasjon.