Bærekraftige baderomsprodukter

Som produsent av forbrukerprodukter har vi et stort ansvar overfor deg som kunde, omverdenen og planeten for øvrig. Vi har med oss ​​den omfattende bærekraftstilnærmingen i alt vi gjør, og dette inkluderer både å strebe etter å minimere miljøpåvirkningen i produksjon og transport – og selvfølgelig å lage baderomsprodukter som varer lenge og minske behovet for å bytte ut eller erstatte.

Gjennom årene har vi gjennomført mange tiltak for å jobbe for økt bærekraft. Utviklingen av vår unike overflatebehandling TX Top Extreme™, som forlenger levetiden til våre lakkerte treflater og finér betraktelig, er en av dem. Lanseringen av baderomsmøbelet Walnot – en miljøvennlig trekompositt overraskende likt det truede treslaget valnøtt – en annen. Scroll ned for å lese mer om vår miljøpolitikk og hvordan vi jobber med FNs miljømål.

Vår miljøpolicy

Vi designer, produserer og selger baderomsmøbler, dusjløsninger, blandebatterier og håndkletørkere, og i dette arbeidet skal vi alltid strebe etter å minimere vår miljøpåvirkning og jobbe for bærekraftig virksomhet og utvikling. Vi lover å:

 • alltid drive vår virksomhet innenfor gjeldende lover og regler.
 • våre kunder skal føle en trygghet i vårt genuine ansvar når det gjelder miljøspørsmål.
 • streber etter å designe produktene våre slik at deres miljøpåvirkning under produksjon, bruk og avfallshåndtering minimeres.
 • bruke råvarer, kjemikalier, vann og energi effektivt for å minske vår miljøpåvirkning.
 • samarbeide med våre leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere for å oppnå gode miljøstandarder.
 • alltid være oppmerksomme på nye muligheter til å forbedre miljøegenskapene til våre produkter og produksjonsmetoder.

FNs miljømål er våre miljømål

Grunnen til vårt arbeid med holdbarhet er FNs Agenda 2030 og de 17 globale målene som skal gjøre vår planet til et bedre sted. Av disse har vi valgt ut fem som er spesielt relevante og som passer for vår virksomhet, nemlig «3. God helse og velbefinnende», «5. Likestilling», «8. Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst», «12. Holdbart forbruk og produksjon», «13. Bekjempe klimaendringene».

 • Vi jobber for å være en god arbeidsplass hvor alle trives, utvikler seg og føler seg stolte og med nulltoleranse for trakassering.
 • Alle ansatte har et eget ansvar for å bidra til å skape en god arbeidsplass. Alle har også et ansvar for å arbeide for integrering og motvirke alle former for diskriminering. INRs suksess er avhengig av evnen til å utnytte mangfoldet. Kvinner og menn skal gis like muligheter til å påvirke sin arbeidssituasjon.
 • Vi støtter helsefremmende aktiviteter gjennom trening og fysisk aktivitet og vi bestreber oss på å forebygge misbruk, bl.a. gjennom vår alkohol- og narkotikapolicy.
 • Å følge lover og regler om bl.a. helse og sikkerhet på arbeidsplassen er en selvfølge og målet er å ha null ulykker som fører til fravær.
 • Vi etterstreber langsiktige relasjoner med våre leverandører og alle materialleverandører som INR har rammeavtaler med skal overholde kravene i INRs etiske retningslinjer.
 • Vi har tariffavtale og er en ansvarlig skattebetaler.
 • Vi skal konkurrere på en rettferdig måte basert på verdiene til produktene våre, og vi tar avstand fra bestikkelser og korrupsjon og er imot enhver form for konkurransebegrensning.
 • Vi bidrar til vekst i de regionene der vi opererer og skaper arbeidsplasser gjennom egen virksomhet og gjennom leverandører og samarbeidspartnere.
 • Vi forsøker hele tiden å forbedre våre produkters miljøegenskaper ved å følge utviklingen og aktivt ta hensyn til materialvalg når vi designer, konstruerer og produserer produktene våre.
 • Gjennom stor andel egen produksjon i Sverige har vi god kontroll på produksjonsprosessen.
 • Vi arbeider for å minske avfallsmengden, med fokus på brennbart avfall, og er tilsluttet FTI for gjenvinning av emballasje.
 • Vi minimerer bruken av papp og bruker gjenbrukspapp og resirkulert papp.
 • Vi gjør det enkelt å skille elektriske komponenter fra produktene våre, for å minimere avfallet som skal håndteres som el-avfall, og samarbeider med El-Kretsen om gjenvinning av elektrisk avfall.
 • Vi begrenser innholdet av kjemikalier og farlige stoffer i de elektriske komponentene som finnes i produktene våre.
 • Vi bruker kun tre- og trefiberkomponenter fra skogbruk innenfor EU (som har regler for gjenplanting) i våre produkter.
 • Vi lar ulike instanser granske og miljøvurdere produktene våre. Eksempler på samarbeidspartnere er Sunda Hus og Byggvarubedömningen.
 • Byggevaredeklarasjoner er et ledd i byggesektorens miljøansvar og innebærer en innsats for å minimere materialavfall og restprodukter, utnytte materialer ved riving samt å halvere deponeringen. INRs erklæringer utarbeides etter Kretsloppsrådets anvisninger for byggevareerklæringer.
 • Vi jobber for å redusere energiforbruket vårt. Produksjonen i Malmø har fjernvarme og i 2021 ble armaturene i produksjonen i Malmø skiftet ut.
 • Gjennom transportoptimalisering skal CO2 fra transport reduseres.
 • Vår reisepolicy skal føre til miljømessig kloke valg.

Relaterte sider

Servantskap Grand Grip 140 i Dark Oak.

INR

INR står for svenskproduserte dusjløsninger og baderomsinnredning i skandinavisk design som legger forholdene til rette for et hyggelig og personlig bad på din måte.

Se mer
Viskan servant i porselen

Vår kvalitet

Kristian Olsson, sjef på INRs produktutvikling forteller hvordan han og teamet hans tenker rundt nettopp design og funksjon kontra kvalitet. 

Se mer

Garanti

Med full tillit til våre omfattende laboratorietester tilbyr vi hele 15 års garanti på både dusjløsninger og baderomsmøbler.

Se mer