H O L D B A R H E T

Vi sover som oftest ganske godt om natten

Nattesøvnen: en nødvendighet for alt levende og ikke sjelden resultatet av en god samvittighet. Og når det gjelder miljømessig, sosial og økonomisk holdbarhet – akkurat som den uvanlig lange livslengden på våre produkter – satser vi alt på mange timer nattesøvn. Som regel med et godt resultat.

Scroll nedover, så ser du var miljøpolicy og les om hvordan vi jobber holdbart på INR.

INRs Miljøpolicy

Vi designer, produserer og selger baderomsmøbler, dusjløsninger, blandebatterier og håndkletørkere. I dette arbeidet skal vi alltid bestrebe oss på å minimere vår miljøbelastning og arbeide for et holdbart firma og en holdbar utvikling. Vi på INR lover å:

 • alltid drive vår virksomhet innenfor gjeldende lover og regler
 • våre kunder skal føle en trygghet i vårt genuine ansvar når det gjelder miljøspørsmål
 • strebe etter å utforme våre produkter slik at miljøpåvirkningen ved produksjon, bruk og avfallshåndtering minimeres
 • bruke råvarer, kjemikalier, vann og energi effektivt for å minske vår miljøpåvirkning
 • samarbeide med våre leverandører, kunder og andre  samarbeidspartnere for å oppnå gode miljøstandarder
 • alltid være oppmerksomme på nye muligheter til å forbedre våre produkters og produksjonsmetoders miljøegenskaper

Svanen

Siden 2014 har hele LINC-serien vært miljømerket med Svanen, noe som innebærer at dusjveggene er helt gjenvinningsbare og inneholder minimale mengder miljøfarlige stoffer.

FTI

INR er tilsluttet FTI, næringslivets system for gjenvinning av emballasje. Vi tar ansvar for gjenvinningen av emballasje også etter forbrukerens sluttbruk.

Miljøvurderinger

Vi lar ulike instanser granske og miljøvurdere våre produkter når situasjonen krever det. Eksempler på samarbeidspartnere er Sunda Hus og Byggvarubedömningen.

Byggevaredeklarasjoner

Byggevaredeklarasjoner er et ledd i byggsektorens miljøansvar og innebærer å strebe etter å minimere materialspill og restprodukter, å ta vare på materialer ved riving samt å halvere deponeringen. INRs deklarasjoner er opprettet etter Kretsloppsrådets anvisninger for byggevaredeklarasjoner.

FNs miljømål er våre miljømål

Grunnen til vårt arbeid med holdbarhet er FNs Agenda 2030 og de 17 globale målene som skal gjøre vår planet til et bedre sted. Av disse har vi valgt ut fem som er spesielt relevante og som passer for vår virksomhet, nemlig «3. God helse og velbefinnende», «5. Likestilling», «8. Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst», «12. Holdbart forbruk og produksjon», «13. Bekjempe klimaendringene».

 • INR arbeider for å være en god arbeidsplass hvor alle trives, utvikles og føler stolthet og med nulltoleranse for trakasserier.
 • Alle medarbeidere har personlig ansvar for å bidra til å skape den gode arbeidsplassen. Alle har også et ansvar for å integrering og å motvirke alle former av diskriminering. INRs vekst er avhengig av evnen til å dra nytte av mangfold. Kvinner og menn skal gis samme muligheter til å påvirke sin arbeidssituasjon.
 • Vi støtter helsefremmende aktiviteter gjennom trening og fysisk aktivitet og vi streber etter å forebygge misbruk bl.a. gjennom vår alkohol- og narkotikapolicy.
 • Å følge lover og reguleringer om bl.a. helse og sikkerhet på arbeidsplassen er en selvfølge og målet er å ha null ulykker som leder til fravær.
 • Vi etterstreber langsiktige relasjoner med våre leverandører, og alle materialleverandører som INR har rammeavtale med skal følge kravene i INRs etiske retningslinjer.
 • INR har kollektivavtale og er en ansvarsfull skattebetaler.
 • INR skal konkurrere på en rettferdig måte basert på våre produkters meritter. Vi tar avstand fra bestikkelser og korrupsjon og er imot alle former for konkurransebegrensninger.
 • Vi bidrar til vekst i de regioner vi har virksomhet og genererer arbeidsplasser gjennom egen virksomhet og gjennom leverandører og samarbeidspartnere.
 • Vi forsøker alltid å forbedre våre produkters miljøegenskaper ved å følge utviklingen og aktivt ta hensyn til materialvalg når vi designer, konstruerer og produserer våre produkter.
 • Gjennom stor andel egen produksjon i Sverige har vi god kontroll på produksjonsprosessen.
 • Vi arbeider for å minske avfallsmengden, med fokus på brennbart avfall, og vi er tilsluttet FRI, for gjenvinning av emballasje.
 • Vi minimerer bruken av kartong og benytter gjenbrukbar kartong og gjenvinningskartong.
 • Vi gjør det enkelt å skille elektriske komponenter fra våre produkter, for å minimere det avfallet som skal håndteres som elektronikkavfall, og samarbeider med El-Kretsen for gjenvinning av elavfall.
 • Vi begrenser innholdet av kjemikalier og farlige stoffer i de elektriske komponentene som finnes i våre produkter.
 • Vi benytter bare tre- og fiberkomponenter fra skogsbruk i EU (som har regler for gjenplanting) i våre produkter.
 • Våre Linc Original-dusjvegger, som er Svanemerkede, er gjenvinningsbare og inneholder minimale menger miljøfarlige stoffer.
 • Vi lar ulike instanser granske og miljøvurdere våre produkter. Eksempler på samarbeidspartnere er Sunda Hus og Byggvarubedömmingen.
 • Byggevaredeklarasjoner er et ledd i byggesektorens miljøansvar og innebærer å strebe etter å minimere materialspill og restprodukter, å ta vare på materialer ved riving samt å halvere deponeringen. INRs deklarasjoner er opprettet etter Kretsloppsrådets anvisninger for byggevaredeklarasjoner.
 • INR arbeider for å minske sin energibruk. Produksjonen i Malmø har fjernvarme og i 2021 ble armaturene i produksjonen byttet.
 • Gjennom transportoptimering skal CO2 fra transporter minskes.
 • Vår reisepolicy skal føre til miljømessig kloke valg.

Relaterte sider

Om INR

Iconic Nordic Rooms

INR står for premium nordisk baderomsdesign med en intelligent innside – laget i materialer som tåler hjemmets tøffeste miljø i minst 15 år.

Se mer

Om INR

Vår kvalitet

Kristian Olsson, sjef på INRs produktutvikling forteller hvordan han og teamet hans tenker rundt nettopp design og funksjon kontra kvalitet. 

Se mer

Forbruker

INR Katalog 2023

Bla i katalogen vår, hent den i butikk eller bestill via skjemaet. Du får den i postkassen i løpet av kort tid.

Se mer