Privacy and cookies policy

Integritetspolicy

DIN INTEGRITET OG DEN NYE PERSONVERNFORORDNINGEN GDPR

For oss på INR er integriteten til alle kunder, konsumenter og nettbrukere viktig. Derfor har vi opprettet retningslinjer med formål om å forbedre din opplevelse når du besøker www.inr.se samt informere deg om hvilke regelverk INR følger. Du kan føle deg trygg på at din personlige integritet respekteres og at dine personopplysninger behandles korrekt. All behandling av personopplysninger innenfor rammene av den nye personvernforordningen GDPR gjelder fra 25/5 2018.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER OG HVA ER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er informasjon som direkte, eller indirekte sammen med andre opplysninger, kan koples til en levende fysisk person. Det innebærer at opplysninger som f.eks. navn, e-postadresse, foto, IP-adresse og øvrige kontaktopplysninger kan utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene uavhengig av om den utføres automatisert eller ikke. Eksempler på behandling er innsamling, registrering, strukturering, lagring, bearbeiding, endring og sletting.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER AV INRs KUNDER OG KONSUMENTER

Du kan føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til INR. Vi har en systematisk beskyttelse for å sørge for at ingen personopplysninger kan komme i uvedkommendes hender. Alle behandling av personopplysninger skjer utfra gjeldende bestemmelser og lovgivning.

OPPLYSNINGER OM PRIVATPERSONER OG FORMÅL

For privatpersoner som bestiller katalog registreres navn, adresse og e-postadresse. Opplysningene slettes så snart katalogen er sendt. Ved aktivt samtykke om å lagre opplysningene godkjenner du også at INR kan bruke disse i annen kommunikasjon fra INR, f.eks. i inspirasjonsutsendelser via e-post. Dine opplysninger lagres så lenge du velger å abonnere på nyhetsbrevet. Du kan når som helst velge å avregistrere deg.

OPPLYSNINGER OM SELSKAP OG FORMÅL

For næringdrivende registreres bl.a. organisasjonsnummer, navn, adresse og e-postadresse. Utover dette registres kontaktpersoner hos selskap med navn og tilhørende kontaktopplysninger. Dette brukes for å kunne levere de produktene/tjenestene du har bestilt, til administrasjon og kommunikasjon samt for å informere om hva som skjer på INR. Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å opprettholde den løpende forretningskontakten. Ved aktivt samtykke, kan lagrede personopplysninger brukes til annen kommunikasjon fra INR.

TREDJEPARTSKANALER

INR videreformidler ikke noen personopplysninger til tredjepart utover det som eventuelt kreves for å håndtere en ordre, levering, faktura eller garantitiltak.


INFORMASJONSKAPSLER


IMMATERIELLE RETTIGHETER

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Artikler, tegninger, bilder og annet materiale sammen med varemerkene på dette nettstedet omfattes av immaterielle rettigheter som tilhører INR Nordic AB. INR Nordic AB forbeholder seg dermed alle tilhørende rettigheter. Visse deler av nettstedet kan inneholde bilder eller test som omfattes av rettigheter som tilhører skaperne av eller aktørene for disse bildene og tekstene. Tegninger, varemerker osv. kan ikke brukes uten tillatelse fra INR Nordic AB eller tilstand fra andre rettighetsinnehavere.

INR Nordic AB har naturligvis ansvar for å sørge for at informasjonen på dette nettstedet er korrekt. Vi kan imidlertid ikke garantere innholdet i trykket tekst. Hvis informasjon kopieres eller presenteres i annen form eller på annet nettsted, kan ikke INR lenger være ansvarlig for at informasjonen er korrekt. Det samme gjelder hvis informasjonen skrives ut fra nettstedet. Utover dette kan innholdet på INRs nettsteder brukes fritt, under forutsetning av at kilden oppgis. Produktbilder og miljøbilder kan bare brukes i kombinasjon med referanse til kilden og INRs logotype.

Hvis du vil lagre deler av nettstedet som et bokmerke, kan du selvfølgelig gjøre det, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle endringer på nettstedet som leder til brutte lenker.